PCB sanering i Stockholm

Då sanering av PCB skonar människors hälsa och faktiskt i längden förlänger liv har vi åtagit oss uppdraget PCB-sanering. Ifall du du behöver hjälp med PCB, anlita oss för en professionell och riktig sanering!

Den som arbetar med sanering av PCB behöver särskild kompetens. Således har vår personal som jobbar med PCB-sanering utbildning och certifiering, vi följer riktlinjer och använder rekommenderad utrustning och skydd. Vi utför även mätning av PCB-halter och sanering i alla typer av fastigheter.

Vad är PCB?
PCB står för en grupp svårnedbrytbara ämnen som är hälsofarliga för människa och djur, de kan till exempel skada fortplantningsförmågan och nervsystemet. I Sverige användes det framförallt i bostadsbygget på 60-talet innan det förbjöds 1972.

I vilka material kan PCB finnas?

Speciellt under åren 1956 – 1973 användes PCB ofta i bl.a. elektrisk utrustning så som transformatorer och kondensatorer, som mjukgörare i plast och fogmassor, i isolerrutor och färger. Ifall du anar att din fastighet innehåller PCB? Kontakta oss så utför vi en kontroll.

Anlita oss för en professionell hjälp och råd. Kontakta oss på telefon nr: 0735824751 eller på Email: info@sodermalmsmiljo.se.

Fogningar i Stockholm

Södermalms miljösanering & transporter AB hjälper privatpersoner, bostadsrättföreningar, fastighetsskötare och kommuner med fogning och murning. Vi har lång erfarenhet och vi är aktiva med fogningsprojekt i hela Stockholm.

Fastighetsägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus). Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.

Kontakta oss idag på 0735 824 751.

Gör så här för att boka: 

För en snabb och smidig offert, ta bild och skicka sedan till info@sodermalmsmiljo.se. Vi återkopplar till er snabbt med fast pris.