Asbestsanering

Behöver du hjälp med att sanera asbest i Stockholm? Vi har behörighet för att kunna utföra både sanering och inventering av asbest.

Södermalms miljösanering & transporter AB utför allt inom asbestsanering. Företaget ligger i Stockholm och vi utför saneringsuppdrag och rivningsentreprenader till kunder över hela Stockholm. Vi är proffs på Asbestsanering av asbest i tak, väggar, ventilation, rör, lim, fix och värmepannor.

Äger du en fastighet eller ett hus i, eller kring, Stockholm eller Uppsala som är i behov av asbest sanering? 

Kontakta oss gärna för att veta mer om hur material som innehåller asbest ska hanteras samt för att boka in din hjälp med asbestsanering i Stockholm.

Eternit – Vi hjälper med rivning & sanering till exempel av eternittak

De flesta känner igen eternit, som är en cementbaserad asbestprodukt som finns i många äldre fastigheter, t.ex. eternitplattor och eternittak.

Eternit slutade användas 1982 då asbest är cancerframkallande om fibrer frigörs, eterniten är ofarlig så länge man inte bryter eller hanterar den så det frigörs fibrer. Asbest / Eternit var också mycket populärt under 1940- och 1950-talshus i ventilationskanaler och frånluftskanaler.

Skälet till att man använde eternit eller asbestcement på tak och fasader var att man slapp underhåll och på köpet fick en isolerande effekt.

Byggnadsdelar med asbest i form av eternit

När det gäller begreppet eternit som produkt är nog den vanligaste associationen för de flesta tak och fasader i detta material.

  • Svartlim
  • Eternitplattor /eternitfasader/eternitpannor
  • Ventilationskanaler
    osv.

Asbest kan hittas i underskikt till plastmattor, linoleummattor, under golvplattor som bullerdämpning, i svartlim samt övriga golvmaterial.

Därför är det viktigt att ta prover och identifiera om det finns en risk att ni har asbest i golvet i era lokaler -oavsett om det är ett betonggolv eller annat material så har vi maskinerna och kunskapen för att sanera och återställa där asbesten funnits.  

Genom golv- och/ eller betongslipning sanerar vi asbesten och lägger också grunden för ett nytt, bättre golv som håller

Vår metod är väl beprövad och väl dokumenterad. Innan vi påbörjar spärrar vi av området och sätter upp säkerhetsslussar. Vi skapar ett undertryck i området som ska saneras.

Säker & trygg hantering av eternit

Som för övrig asbesthantering krävs också för hantering av eternit godkända metoder som är säkra ur ett arbetsmiljöperspektiv. Detta inkluderar analys, hantering och deponering. Här är viktigt att framhålla att krav på skyddsutrustning för omhändertagande av asbest inkluderar rivning av eternit som finns utomhus tex eternitplattor på fasader och eternittak.

Våra tjänster för eternithantering/rörinstallationer

Vi hjälper fastighetsägare med eternitsanering, t.ex. sanering av rörinstallationer, eternitplattor och eternittak i hela Stockholms-området. Ta en kontakt så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig med ditt byggprojekt tex takbyte med eternittak.


VAD ÄR ASBEST? Asbest består av små fibrer som vid borrning, sågning, rivning och liknande ingrepp rivs upp. De små fibrerna kommer ner i lungorna och fastnar, vilket kan ge allvarliga skador på längre sikt. När asbest finns i fri form är riskerna för damm betydligt större än när den är bunden i exempelvis gummi i en packning. Speciellt besvärliga är produkter där asbest förekommer i pulverform.


Vi utför uppdrag åt byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar i hela Stockholm. Behöver ni hjälp med sanering av asbest i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada är ni välkomna att kontakta oss. Det finns inga jobb som är för små eller för stora för oss.

<strong>Asbestsanering</strong>
Asbestsanering

Vi har utbildad personal som är med från provtagning/analys till ett helt färdigställt saneringsarbete.

Vi hjälper dig att riva eternitplattor, rörisolering och allt annat material som innehåller asbest

Södermalms miljösanering & transporter AB innehar rikstäckande tillstånd från arbetsmiljöverket att sanera asbest och ett kvalitets och miljöledningssystem i nivå med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Utbildad personal

Vi använder oss då av särskilda skyddsåtgärder och säker utrustning, samt att all vår personal som utför arbetet är utbildade för att kunna hantera det hälsofarliga ämnet. För oss är det en självklarhet att följa de säkerhetsföreskrifter och regler som finns, för att undvika onödiga komplikationer och skador på människor och djur. Kontakta oss om du har ytterligare frågor eller vill ha hjälp med en yrkesmässig och professionell rivning av eternitplattor.

Ring oss för att få ett prisförslag, tel: 0735-82-47-51

Vi är med dig hela vägen från undersökning och asbestanalys till sanering och bortforsling.
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Gör så här för att boka: 

För en snabb och smidig offert, ta bild och skicka sedan till info@sodermalmsmiljo.se. Vi återkopplar till er snabbt med fast pris.


Vårt huvudkontor ligger i Hornstull men vi arbetar åt företag, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner i hela Storstockholm. Våra kunder förekommer i exempelvis Norrtälje, Vaxholm och Huddinge

Finns ni i Stockholm med omnejd och vill anlita någon som kan hjälpa er med rivning, skadesanering, asbestsanering, fastighetsservice med mera är ni välkomna att kontakta oss.