Råd och rekommendationer för privatpersoner. Kan man sanera själv som privatperson i Stockholm?

Privatpersoner får hantera asbesthaltigt material på sitt eget hus, men man ska ha kunskap om hur man gör för att undvika hälsoskador. För att undvika sjukdomar eller andra skador som kan förekomma när man arbetar med asbesthantering så bör du alltså följa de rekommendationer och regler som du kan få av Arbetsmiljöverket. Det är viktigt att veta om material innehåller asbest. Därför måste man undersöka förekomsten av asbest och asbesthaltigt material innan man sätter igång och bearbetar eller river i materialet. 

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest). Totalt förbjudet i Sverige sedan år 1982

Asbest kan exempelvis finnas i vägg- och takplattor, värmeisolering i ventilationstrummor, i eternitrör och i värmepannor. Det kan också finnas inblandat i gummigolvmattor och kakelfix. 

Hantering av avfall innehållande asbest

Det är viktigt att packar asbestavfall i täta förpackningar ordentligt. För att minska riskerna så mycket som möjligt. Asbest dammen är farligt vid inandning. Det är även viktigt att du märker förpackningar med asbestavfall med varningstext och tydlig information om att förpackningen innehåller asbest.


Låt vår certifierade personal hjälpa er.

Om man inte själv har den rätta kompetensen kan man det vara viktigt att ta hjälp, även om man bara ska sanera en gång. Södermalms Byggavfall utför säkra asbestsaneringar i Stockholm. Hör gärna av dig.

Begär kostnadsfri offert

Vi hjälper dig genom hela processen från början till slut: tillståndsansökan, miljöinventering,
provtagning och asbestsaneringen.

Kommentera