Asbestsanering och rivning i Stockholm

Södermalms miljösanering & transporter AB är rivning och saneringsföretag i Stockholm som erbjuder en komplett lösning på dina problem. Verksamma inom rivning, asbestsanering, PCB-sanering, mögelsanering, avfuktning, ventilation, luktsanering, oljesanering, brandsanering, PAH. Vi hjälper villaägare, bostadsrättsföreningar & kommuner med ett bättre inomhusklimat. Vi är ett av få företag som har rikstäckande tillstånd att sanera asbest. Vårt mål är att göra allt för att hålla en god kvalité. Kontakta oss för offert eller för mer information.

Anlita en erfaren saneringsfirma i Stockholm 

Sammanfattningsvis innehar Södermalms miljösanering & transporter AB alla nödvändiga tillstånd från arbetsmiljöverket som krävs för att sanera asbest i hela Sverige. Vi följer de regler och åtgärder som gäller för att minska risker vid asbestsanering. De finns med i AFS 2006:1 Asbest. Vi följer även regler som gäller vid hantering av avfall som är asbesthaltigt som finns i NFS 2004:10.

Våra tjänster

SANERING

Södermalms miljösanering & transporter AB är ledande aktörer med specialinriktning inom PCB sanering, asbestsanering, brandsanering, mögelsanering, PAH. Vi utför även kompletta marksaneringar.

Rivning

Vi utför alla arbeten inom rotrivning, lättrivning, tungrivning, håltagning, sågning i betong. Vi åtar oss allt från totalrivningar, ombyggnadsrivningar, sanering, klippning av stål, återvinning med mera. 

Markarbete

Södermalms miljösanering & transporter AB löser dina behov inom mark och grävarbeten i Stockholm och Uppsala.

Vi utför rivning och asbestsanering i Stockholm

 Våra verktyg och maskiner är alla av toppkvalité och ger ett miljövänligt och kostnadseffektivt resultat.

<strong>Inventering av farliga material</strong>
Inventering av farliga material

Syftet med materialinventeringen är att identifiera och kartlägga vilket slags farligt avfall uppdraget kan ge upphov till och hur det ska hanteras. Våra experter hjälper dig från inventering och provtagning av asbest, till ansökan om myndighets tillstånd, genomförande och säker borttransport av de miljöfarliga materialen till godkänd deponi.